Generalforsamlingen 2018

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Orientering fra kredsene.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg:
  1. afdelingsformand
  2. øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  3. revisorer og suppleanter
  4. landsmødedeltagere, se landsforeningens love
 8. Evt.

 

Årsrapport 2017

Årsrapport-217-intern-revisionspåtegning

Formandens breretning 2017

Formandskandidat

Referat fra GF 17.03.18 (1)

 

Bestyrelsen 2018:

Anita Garbers, Anita Munck, Bente Bisp Nielsen, Ingrid Sørensen, Inge-Lise Kvorning, Jes Hermansen (næstformand),  Lis Nielsen (formand), Tove Skands, Holger Vallentin,  Grethe Aagaard (suppleant)

 ———————————————————————————————————————————

 

Tilmelding til ture skal ske på vores tilmeldingssystem på hjemmesidens forside, hvor ture med tilmelding og betaling annonceres.

Vandreture bliver arrangeret af afdelingens turledere, og der er en mangfoldighed af ture af alle mulige typer. En del af turene foregår i lokalområdet, og her benyttes det offentlige transportnet ofte i forbindelse med turene. Men der er også ture som går langt ud i området uden for København. Der er bl.a. ofte ture til den sydlige del af Sverige.

Hertil kommer et sort udbud af ferieture, som fremgår af forsiden til denne hjemmeside. Disse kræver tilmelding og betaling via vores tilmeldingssystem.

Hvor intet andet er angivet, er turprisen for endagsture for medlemmer 15 kr. ekskl. transport. Gæster kan deltage for 30 kr. et par gange for at tage stilling til evt. medlemskab.

Vandreture bliver arrangeret af afdelingens turledere, og der er en mangfoldighed af ture af alle mulige typer. En del af turene foregår i lokalområdet, og her benyttes det offentlige transportnet ofte i forbindelse med turene. Men der er også ture som går langt ud i området uden for København. Der er bl.a. ofte ture til den sydlige del af Sverige.

En gruppe i Københavns afdelingen er Seniorlauget, som også arrangerer mange ture i hele området. Selvom det er seniorer der står for turene, holder de sig bestemt ikke tilbage. Her er det også ture af alle mulige typer, de fleste er bare lidt kortere. Der er mange ture i weekenden og i løbet af ugen i dagtimerne.

Endelig består Københavns afdeling af en række aktivitets-kredse. Se dem her: http://kbh-dvl.dk/events-template/

Formand:

Lis Nielsen, Mortenstrupvej 12, 2970 Hørsholm, tlf. 20312014

e-mail: formand@kbh-dvl.dk.

 

Generalforsamling 2017

Beretning for 2016 (1)

Regnskab 2016 (2)

Regnskab 2016 med ændringer (2)

Efter generalforsamlingens godkendelse er der fundet mindre ikke betydende fejl i regnskabet som der vil blive orienteret om på generalforsamlingen i marts 2018.

Referat 04.04.17 fra GF 25.03.17 (1)

Vedtægter for Dansk Vandrelaugs Sangkreds pr. 4. marts 2015_skrevet sammen pr. 2. august 2017