Københavns-afdelingen

Generalforsamlingen en 25. marts 2017 fandt sted på Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, København K.

Bestyrelsen 2017:

ca1194b31f35066fa5864acd6fac9690

Formand Klaus Falsing

 

 

 

————————————————-

Mange deltagere kom vandrende ind til lokalet efter en vandretur fra 12 km – 4 km alt efter hvornår man ønskede at starte vandringen.

Vejret var fuld sol og det blev en rigtig god start på nogle stillesiddende timer i et større lokale.

Ved indgangen blev alle registreret som generalforsamlingsdeltagere.

Efter en kop kaffe og kage startede selve programmet med at Sangkredsen sang for til et par sange.

Næste punkt var en prøve på Dramatens opførelse i år af Skærmydsler. 

 

Formanden Thomas Hallbäck fortalte om årets store opførelse og det store arbejde der ligger bag.

Det var en rigtig god start på underholdningsprogrammet.

Herefter kom Kunstkredsen på banen. Udover en mini-udstilling af deres værker i det forløbne år holdt de et interessant foredrag om brugen af farver, som deres udstilling viste.

Under foredraget var det desværre nødvendigt at udelukke lyset, da solen skinnede bravt udenfor. Det var en interessant indføring i hvordan man kan bruge farver i sit maleri.

Så skulle vi op at stå. Gymnastikkredsen ved Gunhild Madsen gav os en energi-indsprøjtning og fik os op af stolene. Det gav ny energi til forsamlingen.

Svømmekredsens tur. Den underviser flest børn men har også et hold af voksne svømmere. Den dag vi var på besøg var der desværre ikke det store fremmøde. Formanden Ole J. Olsen fortalte kort om kredsens arbejde, der bl.a. byder på svømning 1 gang om ugen.

Sangkredsens nye dirigent Bjarne Kiel kunne fortælle om dagens repertoire – og så begyndte de at synge. Det lød rigtig godt og satte gang i de ca. 80 deltagere.

Indimellem sang vi en af de omdelte sange, som også blev brugt senere, da vi ikke kunne finde den fil som Anita skulle bruge til sin fortælling om de mange ture hun har haft i det sidste år.

 

Efter en tiltrængt kaffepause var det Anita Garbers tur til ved hjælp af mange gode billeder at fortælle om sine oplevelser på det seneste års mange vandreture. Det var meget spændende, ikke mindst da forbindelsen til computeren pludselig satte ud – men det fandtes der jo råd for.

Som sidste punkt før selve generalforsamlingen ville formanden for DGI, Jacob Juel, gerne berette om vores samarbejde for at få flere ældre ud i naturen. Vi har i de sidste 2 år deltaget i det stort opsatte arrangement “Spring for Livet”, som giver mange gode muligheder for og ideer til hvordan man som ældre kan gøre sin hverdag lettere og samtidig få mere ud af den.

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen. Den kan du læse mere om i form af årets regnskab, beretning og referat nederst på siden.

 

——————————————————————————————————————————–

Tilmelding kan ske på vores tilmeldingssystem på hjemmesidens forside, hvor ture med tilmelding og betaling annonceres.

Vandreture bliver arrangeret af afdelingens turledere, og der er en mangfoldighed af ture af alle mulige typer. En del af turene foregår i lokalområdet, og her benyttes det offentlige transportnet ofte i forbindelse med turene. Men der er også ture som går langt ud i området uden for København. Der er bl.a. ofte ture til den sydlige del af Sverige.

Hertil kommer et sort udbud af ferieture, som fremgår af forsiden til denne hjemmeside. Disse kræver tilmelding og betaling via vores tilmeldingssystem.

Hvor intet andet er angivet, er turprisen for endagsture for medlemmer 15 kr. ekskl. transport. Gæster kan deltage for 30 kr. et par gange for at tage stilling til evt. medlemskab.

Vandreture bliver arrangeret af afdelingens turledere, og der er en mangfoldighed af ture af alle mulige typer. En del af turene foregår i lokalområdet, og her benyttes det offentlige transportnet ofte i forbindelse med turene. Men der er også ture som går langt ud i området uden for København. Der er bl.a. ofte ture til den sydlige del af Sverige.

En gruppe i Københavns afdelingen er Seniorlauget, som også arrangerer mange ture i hele området. Selvom det er seniorer der står for turene, holder de sig bestemt ikke tilbage. Her er det også ture af alle mulige typer, de fleste er bare lidt kortere. Der er mange ture i weekenden og i løbet af ugen i dagtimerne.

Endelig består Københavns afdeling af en række aktivitets-kredse. Se dem her: http://kbh-dvl.dk/events-template/

Formand: Klaus Falsing, Dalstrøget 157, 2. th., 2870 Dyssegård. tlf: 6126 3046.

e-mail: formand@kbh-dvl.dk.

Generalforsamling 2015

Vedtagne Vedtægter marts 2015
Bestemmelser for hyttefonden
Strategi 2015-16
Postnumre fordelt på afdelinger
Regnskabssammendrag 2014

Generalforsamling 2016

Referat generalforsamling 2016 17.03.16

Regnskabssammendrag 2015

København Afdelings beretning 2015

Sangkredsens årsberetning 2015

Generalforsamling 2017

Beretning for 2016 (1)

Regnskab 2016 (2)

Regnskab 2016 med ændringer (2)

Efter generalforsamlingens godkendelse er der fundet mindre ikke betydende fejl i regnskabet som der vil blive orienteret om på generalforsamlingen i marts 2018.

Referat 04.04.17 fra GF 25.03.17 (1)

Vedtægter for Dansk Vandrelaugs Sangkreds pr. 4. marts 2015_skrevet sammen pr. 2. august 2017

————————————————————————————————————————————-

Generalforsamling og event den 12. marts 2016

Hvad skete der egentlig?

Det hele startede med at nogle frivillige mødte tidligt for at sætte borde og stole op og forberedte det store rykind kl. 14.00. På dette tidspunkt ankom de mange vandrere, der havde gået ad 4 forskellige ruter for at nå frem til Vanløse Kulturcenter, hvor vi skulle være sammen de næste timer.

Man fandt sig hurtigt en plads ved et af bordene og det hele kunne begynde.

Formanden Klaus Falsing bød velkommen

Klaus takkede de mange deltagere der var kommet vandrende samt alle de frivillige, der var mødt tidligt for at sikre at det hele kom til at forløbe godt. Han gennemgik kort selve programmet for de næste 2 timer og sluttede med at introducere borgmester Ninna Thomsen fra Københavns Kommune. Ninna Thomsen holdt et kort og klart indlæg om vores samarbejde med kommunen, som går ud på at motivere flere ældre borgere til at motionere mere gennem en aktiv deltagelse i foreningslivet, i dette tilfælde DVL.

Herefter tog dagens toastmaster, Anette Brunshøj, ordet og meddelete at hun ville styre os igennem programmet med en meget fast hånd. Når hun rakte hånden op, var den tildelte taletid ved at være brugt op og så kunne vi gå videre til næste punkt på dagsordenen. Det lykkedes næsten at overholde tidsplanen!

Kunstkredsen viste sine billeder og fortalte om hvordan de arbejder

De første på banen var Kunstkredsen, der dels havde en lille udstilling af deres produktion fra 2015, dels holdt et kort, men meget interessant foredrag om kredsens arbejdsform og forskellige stilarter. De høstede stort bifald.

Dramaten viste i praksis hvad de arbejder med og hvordan

Tove Andersen gav en kort prøve på sin oplæsningskunst, hvorefter Thomas Halbäck tog ordet for at fortælle om kredsens store projekt lige nu: 75-års jubilæet, som er fremførelsen af et helt nyt stykke – ’GRIB DAGEN’ – som er skrevet specielt til denne lejlighed af dramatiker Lis Vibeke Kristensen. Se mere her: http://kbh-dvl.dk/dramaten-2/

Sangkredsen optrådte med fællessange

I Sangkredsen er der også sket noget nyt: De har fået en ny dirigent! Det er Kasper Borchersen, som viste sin kunnen. Koret sang dels et par korte numre, dels sang de for til et par fællessange. Et godt indslag.

Herefter var der pause, hvor man bl.a. kunne smage nogle af de mange ting, som Uni Hansen havde medbragt og præsenteret ved en meget ”naturlig” bordpynt. Mange kom mere end 1 gang for at smage alle lækkerierne.

Anita Garbers og Erik Kragh viste i billeder, hvad man kan opleve på en vandretur

Anita havde valgt at vise billeder fra det meget nære og fortælle hvad man kan opleve på en sådan tur. Erik havde valgt Sydeuropa, hvortil han har haft adskillige ture. Det skete samtidig, men sådan at alle havde mulighed for at se/høre det hele ved at gå fra den ene fortæller til den anden.

Karen Krog Nielsen illustrerede bevægelse og dans

Herefter var der lagt op til mere bevægelse. Det tog Karen Krog Nielsen sig af. Hun introducerede sit program med både fortælling og små fysiske øvelser, hvor alle de fremmødte skulle følge hendes instruktioner , så der opstod en heftig og livlig aktivitet under megen latter.

Styrk din vandring og bliv ved med at gå – Workshop er en mulighed for at blive bedre til at gå og i det hele taget at bevæge sig. Læs mere her:

Hermed var denne del af dagens arrangement forbi og vi kunne gå videre til selve generalforsamlingen. Se mere om alle kredsenes arbejde her: http://kbh-dvl.dk/events-template/

Tak til alle der deltog i dagens oplevelser.