Fordybelsesture

|Comments are Off

Fordybelse i forbindelse med vandringen har til formål at skærpe deltagerens opmærksomhed, både på omgivelserne og i forhold til én selv. Derved får du mulighed for større bevidst nærvær i forhold til det du oplever undervejs og at bruge vandring og ophold i vores omskiftelige natur til at opnå større indre ro, balance og klarhed.

Fordybelsesturene foregår oftest i moderat til langsomt bevægelsestempo med fokus på ellers let oversete detaljer i naturen, hvilket i sig selv aktiverer det beroligende nervesystem.  Undervejs er der guidede meditationer med mulighed for at træne skærpelse af alle ens sanser som fremmer nærvær både overfor én selv via fx åndedræts-, særlige fokus- og reflektionsøvelser, og på omgivelserne ved at se, lytte, lugte, mærke og evt. smage med fuld opmærksomhed.

De varierende fordybelsesøvelser foregå, stående og siddende/liggende og gående – til tider i stilhed/tavshed for at fremme koncentrationen og der lægges op til at eksperimentere, så den enkelte kan finde ud af med sig selv, hvad der giver størst udbytte.

Udover motion og socialt samvær som alle DVLs ture tilbyder, giver fordybelsesturene mulighed for anderledes og særlige intense oplevelser af os selv og den unikke og foranderlige natur vi alle er en del af, og som indbyder os til at være helt stede i nuet. Dette bevidste nærvær muliggør samtidig opnåelse af større indsigt i os selv og kan give os nye idéer til at påvirke eget liv i ønskede retninger.

Mindfulness, som denne praksis også kaldes, kan inspirere deltageren i fordybelsesture til efterfølgende at praktisere bevidst nærvær efter behov og ønske – bl.a. ved at sætte tempoet ned og opnå større indre ro, fokus og koncentration på dagligdagens oplevelser og aktiviteter, vigtige relationer, og ikke mindst på én selv.

 

17.6.2014 Annette Bruun