Du kan blive turleder

Som turleder får du ansvar for at planlægge og gennemføre dine egne vandreture for vores medlemmer. I Københavns Afdeling har vi ca. 200 vandreture om året, hvoraf størstedelen foregår på Sjælland, nogle i andre dele af landet samt Skåne, og desuden arrangerer vi ca. 12-15 udlandsferier om året. For at du kan blive turleder skal du gennemføre en turlederuddannelse, som indeholder en række discipliner, herunder turledelse, førstehjælp, formidling og ikke mindst planlægning af vandreture. Afdelingen betaler din uddannelse, så det koster dig ikke noget at blive turleder.

Turlederuddannelsen
Turlederuddannelsen består i en række kurser samt en praktikperiode, hvor du er føl hos en erfaren turleder.

Kurserne består i:

  • en grundlæggende turlederuddannelse, hvor du lærer at planlægge og gennemføre en vandretur. Kurset er typisk et weekendkursus
  • et formidlingskursus, hvor du lærer om praktisk formidling på en vandretur, så deltagerne får en god oplevelse. Kurset er et endags kursus
  • et kursus i at skrive gode turannoncer, så vore medlemmer får lyst til at deltage i dine ture. Kurset er et endags kursus
  • et førstehjælpskursus, hvor du lærer om de skader der typisk kan opstå under vandring, og om hvordan du yder førstehjælp. Du lærer desuden hvorledes du som ansvarlig turleder bedst muligt håndterer og organiserer et ulykkestilfælde, så en skade minimeres mest muligt. Du lærer også psykisk førstehjælp, så du kan tage hånd om den tilskadekomnes, dine egne og deltagernes reaktioner ved et eventuelt ulykkestilfælde. Kurset er et todags kursus
  • et GPS-kursus, hvor du lærer hvordan du bedst udnytter den eksisterende teknologi, når du planlægger og gennemfører dine vandreture. Grundlæggende GPS-kursus er et én dags kursus, med mulighed for efterfølgende korte kurser.

Praktikken består i, at du sammen med en erfaren turleder planlægger og gennemfører mindst tre ture. Desuden vil den erfarne turleder være din mentor i den første tid, så du altid ved hvor du kan henvende dig, når du har brug for oplysninger eller sparring.

 

Du kan blive projektmedarbejder

Nogle af de nye aktiviteter vi gerne vil iværksætte er foredrag der informerer om-og giver- nye ideer til vandreture, nationalt som internationalt.

Vi ønsker også at arrangere et til to større arrangementer/festivaler for vore medlemmer om året. Et eksempel på en større begivenhed er samarbejdet med Dagbladet Information, hvor vi 1 gang årligt gennemfører en vandreevent for over 300 mennesker.

Har du lyst til kortvarige engagementer er det måske noget for dig at blive projektmedarbejder i forbindelse med de årlige festivaler eller vandre-events. Der vil typisk være brug for hjælp til at organisere aktiviteter for børn, stå for madlavning eller blive tilknyttet som informationsmedarbejder.

 

Du kan blive administrativ medarbejder

Har du lyst til mere administrative opgaver har vi brug for hjælp til fx  økonomi, planlægning eller information. Har du lyst til at hjælpe os med at få en foredragsrække op at stå, er det måske noget for dig at deltage her. Vi arrangerer også interne kurser, hvor du måske har lyst til at deltage som servicemedarbejder eller hvis du har erfaring indenfor teknologi som EDB, GPS, eller elektronisk informationsbearbejdning er du meget velkommen.

 

Hvornår og hvordan kan du blive frivillig?

Hvis du overvejer at blive frivillig, er du velkommen til at henvende dig til Københavns Afdelings formand eller næstformand.

Formand: Klaus Falsing T: 6126 3046 M: klaus.falsing@gmail.com eller

Næstformand:Maiken Holst T: 2041 4475 M: webhiker43@gmail.com